MFUNGO WA SIKU 40, (MASAA 12 KUTWA)[SIKU YA 8]

UJUMBE MKUU: ROHO MTAKATIFU NA WEWE.
https://i2.wp.com/cdn.charismanews.com/images/stories/2014/opinion/prayer-man-kneeling-outside-sunlight-creativeswap.JPG?w=1200

SIKU YA NANE: ROHO MTAKATIFU NA UHAKIKA WA WOKOVU WAKO.

“Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia Neno la kweli, habari njema za wokovu wenu; tena mmekwisha kumwamini yeye, NA KUTIWA MUHURI NA ROHO YULE WA AHADI ALIYE MTAKATIFU.”
(Waefeso 1:13).
“ROHO MWENYEWE HUSHUHUDIA pamoja na roho zetu, ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto basi tu warithi; Warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo; naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye.”
(Warumi 8:16-17).
MAMBO YA KUJIFUNZA
1. Kila mtu aliyeokoka (kuzaliwa mara ya pili) ameokoka kwa njia au kwa msaada wa Roho Mtakatifu (Yohana 3:3,5).
2. Kila mtu aliyeokoka anaye mwalimu anayemfundisha ndani yake aitwaye Roho Mtakatifu (Yohana 14:26).
3. Kila mtu aliyeokoka amepigwa muhuri moyoni mwake wa Roho Mtakatifu wa kumtofautisha na wasio na Yesu (Waefeso 1:13).
4. Roho Mtakatifu ndani yako ndiye anayekuongoza na kukutia katika kweli yote (Yohana 16:13).
5. Roho Mtakatifu ndani yako ndiye anayekupa ndani yako mambo yakupasayo kufanya (Yohana 16:13-15).
6. Roho Mtakatifu ndiye anayekupa uhakika wa wokovu wako (Warumi 8:16-17).
MAOMBI
1. Muombe Roho Mtakatifu ndani yako akupe ujasiri na kujitambua kama mwana wa Mungu.
2. Muombe Roho Mtakatifu akusaidie kudumu kuyatenda mapenzi ya Mungu maishani mwako.
3. Muombe Roho Mtakatifu akukumbushe kila muda kuwa wewe si wa ulimwengu huu, ni mwana wa Mungu aliye hai.
Umebarikiwa,

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

NDOA

“Haiunganishi familia mbili bali inazalisha familia mpya ya tatu… Inayojiendesha, kujitawala, kujiamulia na kujichagulia mambo yake… Familia hii mpya ya tatu inakuwa na kusudi na

Read More »
Mafundisho
yesunibwana

SEX BEFORE MARRIAGE

#TENDO LA NDOA KABLA YA #NDOA Luka 16:10 [10]Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana, huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia; na aliye dhalimu katika lililo

Read More »

KWA WAOAJI TU

“Ukimuona Mwanamke Ambaye AMEKAMILIKA TAYARI [Product] Ujue Kuna Mwanaume Mwingine Ambaye AMEINGIA GHARAMA Kumfanya AHAME TOKA KWENYE MALIGHAFI [Raw Material] Mpaka Kuwa Vile Alivyo… UKIONA

Read More »