DUI ASIYEKUJUA HAWEZI KUKUSHINDA

DUI ASIYEKUJUA HAWEZI KUKUSHINDA

1. Askari maelfu wa Kifilisti hawakuweza kumkamata wala kumdhuru Samsoni, isipokuwa Delila mwenye siri zake

2. Askari mamia wa Kirumi hawakuweza kumkamata Bwana Yesu isipokuwa kwa msaada wa mtu wa karibu, mweka hazina wake Yuda Iskariote

3. Shetani hakuweza kumuondoa Adam Eden miaka na miaka, isipokuwa kwa kupitia sauti ya mtu amwaminiye mno Eva

UJIHADHARI NA MAADUI NA UONGEZE UMAKINI NA MARAFIKI,

NI RAHISI KUMSHINDA ADUI WA MBALI KULIKO KUMSHINDA RAFIKI ALIYEGEUKA ADUI…

Askofu Dickson Kabigumila

ABC GLOBAL DUNIANI

07.03.2024

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

USIOE KWA SABABU :2

  “Wenzako wote uliokua nao au kusoma nao wanaoa. Ndoa si ALISEREMA ARIJA AU MWENGE TUNAUKIMBIZA. Ndoa ni taasisi ambayo Mungu amemuwekea kila mmoja wetu

Read More »
Mafundisho
yesunibwana

SIFA ZA MME BORA

  1. Yeye mwenyewe AMEMPOKEA YESU, NA KUJITIA CHINI YA MAMLAKA YAKE KAMA BWANA NA MWOKOZI WAKE KIBINAFSI (Yohana 1:12-13, Yohana 3:16-18). -Atambue thamani ya

Read More »

HEKIMA ZA NDOA 3

  “Kusudi la ndoa ni kujenga TIMU YA WANAOSADIANA NA KUINUANA. Wawili ni bora kuliko mmoja, MAANA MMOJA AKIANGUKA, MWENZIE ATAMUINUA. Ndoa sahihi ni muunganiko

Read More »

HEKIMA ZA NDOA 4

“Ndoa ni taasisi ambayo unaungana na mtu mwingine ambaye ANAWEZA KUKUTIA MOTO kwenye KULIFUATA NA KULITIMIZA KUSUDI LA MUNGU… Wawili sahihi kila mmoja anakuwa CHUMA

Read More »